Podmienky inzercie

1.      123Bazoš.sk sú internetové stránky prevádzkované právnickou osobou Leonarda s.r.o., ďalej len „prevádzkovateľ“.

2.      Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len „užívateľov“. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti. Napríklad realitná kancelária nesmie inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom, …), ale iba konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť. Autobazár môže inzerovať iba konkrétny voz, a nie svoje služby a firmu ako celok. Zákaz platí i na opakované dopyty, výkupy. 123Bazos.sk nie je katalóg tovaru. Firmám sú primárne určené kategórie Reality, Služby, Práca.

3.      Na inzertnom serveri 123Bazoš.sk je zakázaná inzercia:
(Tento zákaz platí bez ohľadu na Topovanie.)

 • webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov;
 • chudnutia;
 • Multilevel a províznych systémov;
 • Emailingu a iných bezprácnych zárobkov;
 • práce s poplatkom vopred;
 • kopírovania diskiet, CD, DVD;
 • firemnej činnosti a tovaru na objednávku (v sekcii Služby platí výnimka na ponúkanie služieb, ponuka nového tovaru je zakázaná aj tu);
 • opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru;
 • neobmedzené množstvo tovaru;
 • tovar kúpený iba za účelom ďalšieho predaja (zárobku);
 • kópií, napodobenín, padelkov;
 • chip tuningu, powerboxov, diagnostických sád, antiradarov, a pod.;
 • dokladov a technických preukazov;
 • pohonných hmôt;
 • výkupu;
 • dopytov v realitách;
 • erotických inzerátov, erotických pomôcok;
 • livechatu, práca spoločníčky, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
 • eKníh;
 • pôžičiek, úverov a hypoték, exekúcie, oddlženie;
 • zoznamu kľúčových slov, text inzerátov musí dávať zmysel;
 • liekov a potravinových doplnkov;
 • cigaret, e-cigaret, tabáku, alkoholu;
 • kryptomien, bitcoinov, litecoinov, minerov.
 • herných účtov.
 • mrtvých zvierat, mäsa.
 • respirátorov, rúšok (netýka sa ručne šitých rúšok, ale profesionálnych potrieb pre zdravotníkov)
 • diplomové práce, seminárne práce, záverečné práce,
 • veštenie, podpora erekcie, likvidácia s.r.o., granty a finančné pomoci, zmenky, bezprácny zárobok, odškodňovanie po poistných udalostiach, terapia.

4.      Pri vložení ponuky zamestnania alebo brigády sa vyžadujú nasledujúce údaje:

 • názov a predmet firmy
 • minimálne požiadavky na žiadateľa
 • predmet práce

5.      Na serveri je zakázané inzerovať ničnehovoriace inzeráty typu Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom. Pokiaľ sa na serveri objaví „zakázaný“ inzerát, bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku na topovanie inzerátu. Poplatok v sekcii Práca, Reality a Služby je za schválenie administrátorom, toto schválenie je samozrejme u inzerátov porušujúcich podmienky záporné a užívateľ nemá v tomto prípade nárok na vrátenie poplatku. Pokiaľ vložíte dva rovnaké inzeráty, bude ten starší systémom označený ako duplicitný a vymaže sa. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.

6.      Služby 123Bazos.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí spoplatnenie inzerátov v sekciách Práca, Služby, Reality a doplnkové funkcie jednotlivých služieb. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorých aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality Služby 123Bazos.sk napríklad Topovanie inzerátu.

7.      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami 123Bazos.sk alebo dobrými mravmi.

8.      Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam 123Bazos.sk.

9.      Prevádzkovateľ má právo zablokovať prístup užívateľa na stránku 123Bazos.sk, príp. zablokovať jeho účet na stránke 123Bazos.sk v prípade, že porušuje tieto podmienky inzercie.

10.  Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 1 mesiaca. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 50.

11.  Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou svojho účtu a emailu, ktorý zadal pri vytváraní príslušného inzerátu.

12.  Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

13.  Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

14.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb 123Bazos.sk ani za spôsob akým služby 123Bazos.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

15.  Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb 123Bazos.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb 123Bazos.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

16.  Inzerent zodpovedá za to, že obsahom inzerátu a / alebo fotografiami či inými súbormi pripojenými k inzerátu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany inzerenta nezodpovedá.

17.  Za obsah Inzerátu zodpovedá inzerent. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Inzerátu. Inzerent je povinný pri zadávaní inzerátu dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy.

18.  V prípade, že Inzerent pripojí k Inzerátu fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženia inzerátu na server či v rámci mobilnej aplikácie prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií, a to na dobu zverejnenie Inzerátu na serveri či v rámci mobilnej aplikácie a ku spôsoby použitia v súlade s určením servera a mobilné aplikácie a v súlade s týmito podmienkami.

19.  Inzerent nesmie k inzerátu pripojovať fotografie z inzerátov iných predajcov originálne urobených na predávanom tovare.

20.  Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb 123Bazos.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby 123Bazos.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

21.  Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.

22.  Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.