Cenník

Momentálne je zverejňovanie inzerátov vo všetkých kategóriách na web-stránke 123Bazos.sk bezplatné.

Topovanie inzerátov zatiaľ nie je umožnené.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto skutočnosť zmeniť. Používatelia budú o prípadnom novom cenníku informovaní na tejto stránke, ako aj automaticky pri zadávaní nových inzerátov.